Χάραξη σε Zippo® ματ χρώματος

Χάραξη σε Zippo® ματ χρώματος

Υπάρχει διαθεσιμότητα σε κόκκινο και λαδί αναπτήρα. Η τιμή με τη χάραξη είναι 47 ευρώ. Σε μαύρο  χρώμα αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμος  ΜΟΝΟ  ο αναπτήρας με το κόκκινο πλαίσιο, και όχι ο σκέτος μαύρος. Η τιμή του μαύρου με τη χάραξη είναι 49 ευρώ. Η χάραξη των μονογραμμάτων μπορεί να γίνει στο κέντρο ή κάτω αριστερα.

Κατηγορία:

Περιγραφή

 

Είναι δυνατή η χάραξη σε μαύρο αναπτήρα Zippo. Στον εικονιζόμενο η χάραξη αφορά μονογράμματα ή αρχικά.